[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

 

ประวัติศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพังงา          ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดพังงา ประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2525  มี สำนักงานโดยใช้อาคารสถานที่และอยู่ในความดูแลของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2528 ได้ย้ายที่ทำการมาปฏิบัติงานที่สำนักงานปัจจุบัน ซึ่งตั้งอยู่ที่เลขที่  59 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ตำบลตากแดด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา โดยกรมป่าไม้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่านากก จำนวน 45 ไร่ 92 ตารางวาจังหวัดพังงา

ลำดับที่ ชื่อสถานศึกษา โทรศัพท์ มือถือ
1 เมืองพังงา 076-481038 081-8915140
2 กะปง 076-499433 081-9585596
3 เกาะยาว 076-597110 086-2771291
4 คุระบุรี 076-491101 081-7972362
5 ตะกั่วทุ่ง 076-496536 089-8713748
6 ตะกั่วป่า 076-422379 081-8953193
7 ทับปุด 076-442030 081-9786478
8 ท้ายเหมือง 076-571182 089-8719968เข้าชม : 1806
 
 
email สำนักงาน pna_nfedc@nfe.go.th 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดพังงา   
  ๕๙ หมู่ที่ ๓   ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา  จังหวัดพังงา  ๘๒๐๐๐ โทร ๐๗๖ - ๔๘๑๐๓๕ - ๖ โทรสาร ๐๗๖ - ๔๘๑๐๓๗
 มีปัญหาในการใช้งานติดต่อผู้ดูแลระบบ
muekzero24@gmail.com   ขอบคุณ อ.นิกร เกษโกมล ผู้พัฒนา cms

email สำนักงานกศน.จ.พังงา  pna_nfedc@nfe.go.th 
 
Powered by MAXSITE 1.10